Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Ferran Mañé

Professor col·laborador del programa. Els meus interessos de recerca són: Economia del Treball, Economia de l'Educació.