Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Ferran Mañé

+ PhD

Contacta'ns

Professor del programa. Els meus interessos de recerca són: Economia del Treball, Economia de l'Educació.