Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Fernando Campa

Professor del programa. El meu camp de recerca es centra en les àrees de control de gestió, especialment vinculades al sector hoteler, aeri i d'oci.