Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Carolina Manzano

Professora del programa. Estic interessada en l'àmbit de l'economia financera i, en particular, en la microestructura dels mercats financers.