Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Bernd Theilen

+ PhD

Contacta'ns

Professor del programa. La meva recerca es contextualitza en l'àmbit de la Economia Pública (Public Economics) i la Organització Industrial (Industrial Organization). M'interessa especialment dirigir tesis sobre determinants de la despesa pública, coordinació fiscal, economia submergida i política de competència en diferents mercats. Les metodologies aplicades són l'anàlisi empíric basat en tècniques economètriques i l'anàlisi teòric basat en la teoria de jocs i la teoria de contractes.