Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Agustí Segarra

Professor del programa. Les meves línies de recerca es desenvolupen en els camps de la dinàmica empresarial, el creixement econòmic i la innovació.