Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Amado Alarcón

Professor del programa. Els meus interessos de recerca són: Sociologia del Llenguatge; Immigració; Llenguatge i Societat; Sociolingüística; Treball i Ocupació.