Universitat Rovira i Virgili

Ciència i Tecnologia Química - Preus, ajuts i beques

+ PhD

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

A través dels grups de recerca i dels directors i directores del programa els doctorands poden optar a convocatòries específiques de contractes predoctorals.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.