Universitat Rovira i Virgili

Ciencia i Tecnologia Química - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'investigació  

Tècniques cromatogràfiques i radioquímiques aplicades a l’anàlisi medioambiental

Directors/es
Dra. (ELIMINAR)Carme Aguilar (ELIMINAR)
Dra. Rosa Maria Marcé(ELIMINAR) 
Dra. Marta Calull(ELIMINAR)  
Dr. Francesc Borrull(ELIMINAR)  
Dra. Eva Pocurull(ELIMINAR)  
Dra. Núria Fontanals(ELIMINAR)  
Col.labora:
Dra. Rosa Maria Ras, EURECAT,Reus
Materials catalítics i les seves aplicacions en química verda Directors/es
Dra. Pilar Salagre(ELIMINAR)  
Dra. Yolanda Cesteros(ELIMINAR)  
Innovacions catalítiques per la producció sostenible d’energia, fàrmacs i altres productes d’alt valor afegit Directors/es
Dra. Anna Maria Masdéu(ELIMINAR)  
Dra. Carmen Claver(ELIMINAR)  
Dr. Cyril Godard(ELIMINAR)  
Dra. Aurora Ruiz(ELIMINAR)  
Dra. Montserrat Diéguez(ELIMINAR)  
Dr. Òscar Pàmies(ELIMINAR)  
Col.laboren:
Dr. Bruno Chaudret
Dr. Ali Aghmiz, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan, Marroc
Dr. Jorge Sánchez, IFF, Benicarló
Química catalítica organoborada Directors/es
Dra. Elena Fernández(ELIMINAR)  
Col.laboren:
Dr. Andrés Trabanco, Janssen Research & Development, Toledo
Dra. Ana Belén Cuenca, Universitat Ramon Llull, Barcelona
Síntesi, caracterització i aplicacions de polímers Directors/es
Dra. Virginia Cádiz(ELIMINAR)  
Dra. Marina Galià(ELIMINAR)  
Dr. Gerard Lligadas(ELIMINAR)  
Dr. Juan Carlos Ronda(ELIMINAR)  
Dra. Àngels Serra(ELIMINAR)  
Dr. José Antonio Reina(ELIMINAR)  
Col.labora:
Dr. Xavier Ramis, Universitat Politècnica de Catalunya
Quimiometria Teòrica i Aplicada Directors/es
Dr. Joan Ferré(ELIMINAR) 
Dr. Ricard Boqué(ELIMINAR)
Dra. Marisol Larrechi(ELIMINAR)   
Dra. Pilar Callao(ELIMINAR)   
Dra. Itziar Ruisánchez(ELIMINAR)   
Química computacional aplicada a la reactivitat de l’estat excitat i altres fenòmens induïts per llum Directors/es
Dr. Coen de Graaf(ELIMINAR)  
Dra. Rosa Caballol(ELIMINAR)  
Dr. Xavier López(ELIMINAR)  
Dra. Mar Reguero(ELIMINAR)  

Química computacional aplicada a nanoestructures i materiales per a la catàlisi i processos sostenibles

Directors/es
Dr. Josep Maria Poblet(ELIMINAR)    
Dr. Jordi Carbó(ELIMINAR)  
Dr. Antonio Rodríguez-Fortea(ELIMINAR)  
Dr. Xavier López(ELIMINAR)  
Dra. Anna Clotet(ELIMINAR)  
Dr. Josep Manel Ricart(ELIMINAR)  
Disseny i síntesi de carbohidrats i lípids d’interès biològic Directors/es
Dr. Sergio Castillón(ELIMINAR)  
Dra. Maria Isabel Matheu(ELIMINAR)    
Dra. Yolanda Diaz(ELIMINAR)  
Dr. Omar Boutureira(ELIMINAR)  
Línies d'investigació  

Catàlisi redox en fotosíntesi artificial

Directors/es
Dr. Antoni Llobet  (ELIMINAR)
Dra. Carolina Gimbert (ELIMINAR)
Estudis In-silico de sistemes nanomètrics en solució per a l'optimització de propietats i processos Directors/es
Dr. Carles Bo(ELIMINAR) 
Aplicació de tractaments computacionals a l' estudi de mecanismes de reacció en catàlisi homogènia Directors/es
Dr. Feliu Maseras(ELIMINAR) 
Simulacions en materials per a catàlisi i energia Directors/es
Dr. Núria López(ELIMINAR)  
Col.labora:
Dr. Rodrigo García Muelas,ICIQ
Química molecular per al desenvolupament de materials multifuncionals intel·ligents per a aplicacions energètiques Directors/es
Dr. José R. Galán-Mascarós(ELIMINAR)  

Reaccions catalítiques oxidatives d'aminació

Directors/es
Dr. Kilian Muñiz  (ELIMINAR)

Síntesi asimètrica de productes químics d'alt valor afegit emprant sintons basats en CO2

Directors/es
Dr. Arjan Kleij(ELIMINAR)  
Disseny racional de materials i processos catalítics assistit por espectroscopia in situ/operando Directors/es
Dr. Atsushi Urakawa(ELIMINAR)  
Organocatàlisi i fotoquímica enantioselectives Directors/es
Dr. Paolo Melchiorre(ELIMINAR)  
Activació d'enllaços C-O i fixació de CO2 en matèria orgànica catalitzades per metalls Directors/es
Dr. Rubén Martín(ELIMINAR)  
Dispositius optoelectrònics i materials semiconductors amb propietats luminiscents per a nanobiosensors Directors/es
Dr. Emilio Palomares(ELIMINAR)  
Fusionant la immobilització de catalitzadors i l’operació en flux continu per al desenvolupament de processos amb sostenibilitat optimitzada Directors/es
Dr. Miquel Àngel Pericàs(ELIMINAR)  
Col.labora:
Dra. Sonia Sayalero, ICIQ
Dr. Carles Rodríguez, ICIQ
Dr. Helmut Buschmann, RWTH Aachen University, Alemanya
Modularitat i regulació distal en sistemes catalítics per a síntesis estereoselectives eficients Directors/es
Dr. Anton Vidal(ELIMINAR)  
Autoassemblatge molecular per a la construcció d'arquitectures complexes i funcionals Directors/es
Dr. Pau Ballester(ELIMINAR)  
Col.labora:
Dra. Stefanie Eiden, Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Alemanya
Catàlisi bioinspirada per metalls Directors/es
Dr. Antonio M. Echavarren(ELIMINAR) 

Transformacions fotoi electroquímiques d'enllaços forts catalitzades per metalls de transició

Directors/es
Dr. Julio Lloret-Fillol(ELIMINAR) 
Col.laboren:
Dra. Alicia Casitas, Universitat de Girona
Dr. Josep Maria Luis, Univesitat de Girona
Funcionalització de C-H i processos relacionats catalitzats por cobalt Directors/es
Dra. Mónica H. Pérez-Temprano(ELIMINAR)  
Noves regles de reactivitat de carboni amb catàlisi metàl·lica i fotoredox Directors/es
Dr. Marcos Garcia-Suero(ELIMINAR) 
Formació d'enllaços C-C mitjançant compostos de iode hipervalent Directors/es
Dr. Alexandr Shafir(ELIMINAR)  
Investigació espectroscòpica ultraràpida de sistemes cromòfor-proteïna Directors/es
Dra. Elisabet Romero(ELIMINAR)  


Altres col·laboracions