Universitat Rovira i Virgili

Ciència i Tecnologia Química - Accés i admissió

+ PhD

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


A més dels requisits generals d'accés al doctorat, s'estableixen els criteris de valoració específics següents:

La comissió acadèmica d'admissió al doctorat pot establir mecanismes addicionals a la presentació  de certificats del coneixement d'idiomes, com entrevistes o proves de nivell.

En conseqüència, juntament amb la sol·licitud d'inscripció, tots els candidats hauran de presentar, a més a més de la documentació requerida per a l'accés, el curriculum vitae i la documentació sobre el domini de llengua anglesa.