Universitat Rovira i Virgili

Traducció de documents acadèmics

Per poder matricular-te* a un programa de doctorat, cal que presentis traduccions oficials al català o castellà dels títols i certificats acadèmics, a excepció dels certificats acadèmics expedits originàriament en anglès, francès, italià o portuguès, dels quals no és necessari presentar traduccions. El títol d'accés al doctorat sempre s'ha de presentar traduït.

*En el cas que els títols i certificats acadèmics estiguin emesos originàriament en una llengua estrangera diferent de l’anglès, francès, italià o portuguès, serà obligatori presentar una traducció (tot i que pot no ser oficial) per poder ser admès/a.

Envia la teva documentació legalitzada i traduïda a través de la plataforma online de pre-inscripció. Quan rebis la confirmació que compleix amb els requisits, pots compulsar i enviar-la per correu postal a la Secretaria de Campus/Centre a la qual pertany el teu programa de doctorat.

IMPORTANT: Tingues en compte els requisits de traducció en el moment de sol·licitar els certificats necessaris a la teva universitat. Si poden proporcionar-te els documents en una d'aquestes llengües, no caldrà que facis després la traducció.

La traducció dels documents ha de ser oficial a través de les vies establertes pel MECD:

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya habilita Traductors-Intèrprets jurats per fer traduccions jurades.

Pots trobar els que estan en exercici en el "Llistat actualitzat dels traductors-intèrprets jurats en exercici". Pots contactar amb ells per correu electrònic i t'indicaran com has de procedir per obtenir la teva traducció.

IMPORTANT: La traducció ha d'incloure el segell de l'intèrpret/traductor. Assegura't que el traductor que escullis estigui inscrit a la llista del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Les ambaixades o consolats dels països d'origen o destí dels documents poden traduir o validar traduccions.
Normalment les ambaixades i consolats no solen oferir el servei de traducció. El més habitual és que certifiquin la "correcció" de traduccions realitzades per altres mitjans. En qualsevol cas, l'ambaixada o consolat que realitzi o validi la traducció ha de certificar la seva correcció i exactitud. Normalment s'incorpora al document un segell per certificar-ho.

Per realitzar aquest tipus de traducció has de dirigir a l'ambaixada o consolat espanyol on la vulguis realitzar i informar-te sobre la forma d'obtenir traduccions certificades. Hauràs de seguir els tràmits que t'indiquen allà.

Veure exemple de traducció d'ambaixada/consulat

ATENCIÓ: No són vàlides les traduccions que simplement continguin la legalització diplomàtica de la firma del traductor.

CONSELL: Aquesta traducció té validesa per a qualsevol altre tràmit que hagi de realitzar-se davant l'Administració Pública d'Espanya. Per tant, et recomanem que enviïs a la URV una còpia compulsada de la traducció i una còpia compulsada de l'original. Conserva els documents originals per si necessites utilitzar la traducció en el futur.