Universitat Rovira i Virgili

Requisits de la documentació

Consulta com legalitzar els documents 

Consulta com realitzar la traducció de documents 


Durant el procés de revisió de la teva documentació només són necessàries les còpies digitalitzades. Quant estiguis admès i abans de la matrícula, has de presentar les còpies compulsades o autenticades a la Secretaria de Campus/Centre a la qual pertany el teu programa de doctorat. La compulsa d'un document vol dir que un organisme oficial o un notari públic han certificat que la fotocòpia coincideix amb l'original.Per compulsar un document has de presentar una fotocòpia i el document original davant un notari públic o l'organisme oficial corresponent (per exemple: ambaixada, ministeri, etc.) al teu país.

La URV accepta còpies autèntiques o compulsades efectuades per:

Veure exemple de documents compulsats:

Exemple