Universitat Rovira i Virgili

Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

La matrícula de doctorat a la URV es realitza en línia, a través de la secció Automatrícula del web. Ha de tenir en compte que no podrà matricular si no ha presentat tota la documentació d'admissió:

En els documents acreditatius ha de constar que la situació que justifica l'exempció és vigent en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica. Aquests documents han de ser enviats, escanejats, a automatricula(ELIMINAR)@urv.cat.

Més informació sobre el procés d'Automatricula aquí.

En el cas dels doctorands estrangers, cal tenir en compte que la pòlissa d'accidents de la matrícula no inclou la repatriació al país d'origen en cas de mort. Si el doctorand o doctoranda abans de sortir del seu país no ha subscrit una assegurança que inclogui la repatriació, haurà d'adreçar-se al Centre Internacional de la URV, que li gestionarà una subscripció amb aquesta cobertura.