Universitat Rovira i Virgili

Normativa de doctorat

Els estudis de doctorat han estat objecte de diverses regulacions ens les darreres dècades, la més recent el Reial Decret 99/2011, que regula els estudis de doctorat amb modificacions substancials. Aquest canvis legislatius afecten també les normatives de la universitat sobre els estudis de doctorat.

Podeu consultar els continguts íntegres de les diferents regulacions en els següents enllaços:

Legislació universitària

Normativa pròpia de la Universitat Rovira i Virgili