Universitat Rovira i Virgili

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació del programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació del programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia

Comunitat Universitària  -  Dilluns i dimarts, 19 i 20 d'octubre de 2020

El programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia es troba immers en el procés d'acreditació; és per aquest motiu que el pròxim 19 i 20 d'octubre  tindrà lloc la visita virtual d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de la titulació.

En el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es reunirà a través del programari Zoom amb els diferents grups d'interès del programa de doctorat: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. En aquesta web podeu consultar els membres del Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya, així com l’agenda de la visita, i l'autoinforme d'acreditació.

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic qualitat(ELIMINAR)@aqu.cat perquè, si hi ha alguna persona que no hagi estat convocada a les audiències, i ho desitgi, tingui la possibilitat de comunicar-se amb el CAE.

Atentament,

Josep Ribalta,

Director de l'Escola de Postgrau i Doctorat

COMITÈ D'AVALUACIÓ EXTERNA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT D'EONOLOGIA I BIOTECNOLOGIA

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

Presidenta

Pilar Santisteban

Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" CSIC-UAM

Bioquímica i Biologia Molecular

Vocal acadèmica

Victoria Lizama Abad

Universitat Politècnica de València

Enología

Vocal estudiant

Ramón Sánchez Alonso

Universidad de Valladolid

Doctorant de Enología

Secretària

Esther Adot

 AQU Catalunya

Metodologia d'avaluació 

PROGRAMA D’ACREDITACIÓ: AVALUACIÓ DE CENTRES

Visita no presencial

Dia 19 d’octubre de 2020

Horario

Actividad

8.15 - 9.30

Preparación del CAE

9.30 - 10:30

Entrevista con Coordinador/a del Programa, Comisión Académica y Comité de Evaluación Interna

10.30 - 10.45

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

10.45 - 11.45

Audiencia con doctorandos

11.45 - 12.00

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

12.00- 13.00

Audiencia con profesorado

13.00 - 13.15

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

13.15 - 14:15

Entrevista con egresados

Dia 20 d’octubre de 2020

Horario

Actividad

8.30 - 9.30

Trabajo interno del CAE

09.30 - 09.45

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

09.45- 10.00

Audiencia con los empleadores

10.00 - 10.15

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

10.15 - 11.45

Trabajo interno del CAE para la preparación de conclusiones

11.45 - 12.00

Pausa de desconexión / conexión de los asistentes a las audiencias

12.00 - 12.15

Exposición de conclusiones