Universitat Rovira i Virgili

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Biomedicina, Nutrició i Metabolisme, i Salut, Psicologia i Psiquiatria

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Biomedicina, Nutrició i Metabolisme, i Salut, Psicologia i Psiquiatria

Comunitat Universitària  -  Divendres, dimecres i dijous, 12, 17 i 18 de novembre de 2021

Els programes de doctorat en Biomedicina, Nutrició i Metabolisme, i Salut, Psicologia i Psiquiatria es troben immersos en el procés d'acreditació; és per aquest motiu que els propers 12, 17 i 18 de novembre tindrà lloc la visita virtual d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de la titulació.

En el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es reunirà a través del programari Zoom amb els diferents grups d'interès del programa de doctorat: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. En aquesta web podeu consultar els membres del Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya, així com l’agenda de la visita (inclou el programa de visita).

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic qualitat(ELIMINAR)@aqu.cat perquè, si hi ha alguna persona que no hagi estat convocada a les audiències, i ho desitgi, tingui la possibilitat de comunicar-se amb el CAE.

Atentament,

Josep Ribalta,

Director de l'Escola de Doctorat

COMITÈ D'AVALUACIÓ EXTERNA DELS PROGRAMES DE DOCTORAT EN BIOMEDICINA, NUTRICIÓ I METABOLISME, I SALUT, PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

President

Sylvia Sastre Riba

Universidad de la Rioja

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Vocal acadèmica

Pilar Santisteban Sanz

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Boquímica i Bilogía Molecular

Vocal estudiant

Cristina Huergo Baños

Universidad del País Vasco

Màster en Investigació Bomèdica

Secretària

Esther Agencia Gil

Universidad Pablo Olavide

Metodologia d'avaluació