Universitat Rovira i Virgili

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, Enginyeria informàtica i matemàtiques de la Seguretat, Nanociència, materials i enginyeria química i Tecnologies per a nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació del programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia

Comunitat Universitària  -  Dilluns i dimarts, 22 i 23 d'octubre de 2020

Els programes de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, Enginyeria informàtica i matemàtiques, Nanociència, materials i enginyeria química i Tecnologies per a nanosistemes, Bioenginyeria i Energia es troben immersos en el procés d'acreditació; és per aquest motiu que el pròxim 22 i 23 d'octubre  tindrà lloc la visita virtual d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de les 4 titulacions.

En el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es reunirà a través del programari Zoom amb els diferents grups d'interès del programa de doctorat: equip de direcció, 2 grups de professorat, 2 grups d'estudiants, 2 grups de titulats i ocupadors.

En aquesta web podeu consultar els membres del Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya, així com l’agenda de la visita, i els autoinformes d’acreditació:

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic qualitat(ELIMINAR)@aqu.cat perquè, si hi ha alguna persona que no hagi estat convocada a les audiències, i ho desitgi, tingui la possibilitat de comunicar-se amb el CAE.

Atentament,

Josep Ribalta,

Director de l'Escola de Postgrau i Doctorat

COMITÈ D'AVALUACIÓ EXTERNA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT D'EONOLOGIA I BIOTECNOLOGIA

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

Presidenta

​A​mparo Ribes Greus​

Universitat Politècnica de València

Eng. Química, Màquines i Motors tèrmics

Vocal acadèmica

Fátima Arroyo Torralvo​

Universidad de Sevilla

Eng. Química

Vocal acadèmic

​Francisco Javier Pérez Trujillo

Universidad Complutense de Madrid

Ciència dels materials

Vocal estudiant

A​drià Julià Juanola

Universitat de Girona

Doctorand Eng. Informàtica

Secretària

C​ecilia de la Rosa

Suomitech

Metodologia d'avaluació


PROGRAMA D’ACREDITACIÓ: AVALUACIÓ DE CENTRES

Visita no presencial

Dia 22 d’octubre de 2020

09:00 - 09:15 Bienvenida del equipo directivo

09:15 - 10:15 Entrevista con equipo directivo y comité de evaluación interna(A y B)

10:15 - 10:30 Pausa

10:30 - 11:30 Entrevista con estudiantes grupo A

11:30 - 11:45 Pausa

11.45 - 12:45 Entrevista con profesorado grupo A

12:45 - 13:00 Pausa

13.00 - 14.00 Entrevista con egresados A

14:00 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 16:30 Entrevista con profesorado grupo B

16:30 - 17:30 Trabajo interno del CAE

Dia 23 d’octubre de 2020

09:00 - 10:00 Entrevista con estudiantes grupo B

10:00 - 10:15 Pausa

10:15 - 11:15 Entrevista con egresados grupo B

11:15 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:30 Entrevistas con empleadores A y B

12:30 - 13:45 Trabajo interno del comité de evaluación externo (CAE)

13:45 - 14:00 Conclusiones preliminares y despedida