Universitat Rovira i Virgili

Reprendre estudis de doctorat (tesi doctoral)

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui: La persona interessada, o persona autoritzada, prèvia identificació.
On: Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.
Quan: De l'1 de juny al 30 de novembre de 2018 (1a fase de matrícula).
De l'1 de desembre de 2018 al 18 de març de 2019 (2a fase de matrícula abonant la taxa de matrícula fora de termini). Consulta el decret de preus.
Com: Presentant la documentació següent:
Cost: La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.
Observacions: El departament n'informa a la comissió acadèmica del programa del doctorat i li lliura la sol·licitud i documentació presentada pel sol·licitant.
Resolució de la sol·licitud
Qui: La comissió acadèmica del programa de doctorat.
Quan:  

Com a molt tard el 7 de desembre de 2018, atès que el període de la 1a fase de matrícula és del 10 d'octubre al 14 de desembre de 2018.

Excepcionalment, en cas de matrícula en 2a fase, fins el 25 de març de 2019, atès que el període de matrícula de la 2a fase és del 21 de gener a l'1 d'abril de 2019.

Com: Ha de tenir en compte el què exposa la persona interessada i els elements que consideri la comissió académica del programa.
En funció d’això, ha de prendre l’acord d’acceptació o no de la continuació dels seus estudis. Al mateix temps, ratificaran o no el pla d'investigació/projecte de tesi inicial, així com el director o directora de tesi.
  • La comissió acadèmica informa a l'EPD lliurant-li l'original de la resolució.
  • La UDR actualitza les dades al sistema i envia la còpia de la resolució corresponent, mitjançant el correu electrònic, a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament, a la Comissió acadèmica i al Servei de Gestió Acadèmica perquè li formalitzi la matrícula.
  • La UDR fa arribar el document original a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre perquè l'arxivi a l'expedient de l'estudiant.
Efectes econòmics: L'estudiant ha de contactar amb el Servei de Gestió Acadèmica per formalitzar la matrícula i abonar el rebut (automatricula@urv.cat).