Universitat Rovira i Virgili

1. Preparació de documentació

El doctorand o doctoranda que, un cop finalitzada l'elaboració de la tesi vulgui realitzar la defensa d'aquesta, per tal d'obtenir el títol de doctor o doctora, haurà de seguir els següents passos:

Descarregar i complimentar l'Informe per a la defensa de la tesi (doc1), que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de dipòsit:

Doc1: Informe per a la defensa de la tesi

En aquest document es recullen les dades següents:

Preparar la resta de la documentació necessaria per a la sol·licitud de dipòsit on-line:

Per enviar i registrar on-line la sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral, és obligatòri adjuntar la següent documentació, ja que posteriorment seràn utilitzats per la Comissió Acadèmica i el Comité de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat per autoritzar el dipòsit de la tesi.

Per acord del Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat, de 30-09-2014, les tesis dipositades a la URV hauràn d'incloure obligatòriament una plana amb l'acreditació de la direcció de tesi signada pel/per la director/a o directors/es.

IMPORTANT: En el cas d'aquelles tesis en les que el contingut sigui confidencial, haureu d'aplicar un protocol específic per al dipòsit i posterior defensa.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ - TESIS CONFIDENCIALS 

Sol·licitar el títol de doctor/a amb menció internacional: En el cas que el doctorand o doctoranda vulgui obtenir la menció de doctorat internacional, haurà d'indicar al "Doc1: Informe per a la sol·licitud de defensa de la tesi" que vol sol·licitar aquesta menció i adjuntar el/s justificant/s de realització de la/les estada/des.