Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi

A FORMAL CHARACTERIZATION OF FUZZY DEGREES OF GRAMMATICALITY FOR NATURAL LANGUAGE

Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a MARÍA DOLORES JIMÉNEZ LÓPEZ
Data dipòsit 27/02/2019
Títol tesi

LANDSCAPE ANALYSES FOR MOBILITY AND RAW MATERIALS PROCUREMENT STRATEGIES:THE ACHEULEAN SITE OF SANTA ANA CAVE IN CALERIZO DE CÁCERES, EXTREMADURA, SPAIN

Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a ANTONI CANALS SALOMÓ
Data dipòsit 15/03/2019
Títol tesi

FATE OF CAVE BEAR IN NORTHEASTERN ITALY: ANTHROPIC IMPACT, EXTINCTION CHRONOLOGY, STABLE ISOTOPE AND GENETIC EVIDENCE

Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a MARCO PERESANI
Director/a HERVÉ BOCHERENS
Director/a JORDI ROSELL ARDÉVOL
Data dipòsit 02/12/2018
Títol tesi

FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE LITHIC ASSEMBLAGES FROM THE MIDDLE AND UPPER PALEOLITHIC SITES OF KHORRAMABAD VALLEY (WESTERN IRAN), WITH SPECIAL REFERENCE TO KALDAR CAVE

Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a ANDREU OLLÉ CAÑELLAS
Data dipòsit 14/03/2019
Títol tesi

EL MERCOSUR: REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS

Prog.Doctorat Dret
Director/a MANUEL CIENFUEGOS MATEO
Data dipòsit 25/02/2019

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat