Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis(ELIMINAR)@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi

VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL AL ITALIANO DE LA CARING EFFICACY SCALE SEGÚN LA TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO DE JEAN WATSON

Prog.Doctorat Infermeria i salut
Director/a MARÍA FRANCISCA JIMÉNEZ HERRERA
Data dipòsit 20/09/2019
Títol tesi

A NOVEL ELECTROCHEMICAL PLATFORM BASED ON SCREEN PRINTED CARBON ELECTRODES (SPCES) FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS

Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a IOANIS KATAKIS 
   
Data dipòsit 10/02/2020

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat