Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi

CU(0) WIRE-MEDIATED SET-LRP IN BIPHASIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT OF STIMULI CLEAVABLE POLYMERS

Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a GERARD LLIGADAS PUIG
Director/a MARINA TERESA GALIÀ CLUA
Data dipòsit 28/10/2019
Títol tesi

BISTABLE MOLECULAR MATERIALS: TRIAZOLE-BASED COORDINATION CHEMISTRY OF FIRST ROW TRANSITION METALS

Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a JOSÉ RAMÓN GALÁN MASCARÓS
Data dipòsit 04/11/2019
Títol tesi

COMPLEMENTARY SYNTHESIS OF ORGANOBORANES TO POPULATE THE CHEMICAL FUNCTIONALITY TO A GIVEN AREA OF BIOMEDICAL INTEREST

Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a MARIA ELENA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Director/a ANDRÉS TRABANCO SUÁREZ
Director/a ANA BELEN CUENCA GONZALEZ
Data dipòsit 29/10/2019
Títol tesi

PYRENE-TAGGED LIGANDS AS A BRIDGE BETWEEN HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS CATALYSIS

Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a CYRIL GODARD
Director/a ANNA MARIA MASDEU BULTÓ
Data dipòsit 31/10/2019
Títol tesi

ANÀLISI DE LES EMPRESES HOTELERES EN CONCURS DE CREDITORS I LA PREDICCIÓ DE LA FALLIDA EMPRESARIAL

Prog.Doctorat Economia i Empresa
Director/a FERNANDO CAMPA PLANAS
Director/a LUIS ALEXANDRE VIEJO GALICIA
Data dipòsit 04/11/2019
Títol tesi

LIGHTWEIGHT AND PRIVACY-PRESERVING ACCESS PROTOCOLS FOR LOW EMISSION ZONES

Prog.Doctorat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Director/a JORDI CASTELLÀ ROCA
Director/a LUIS ALEXANDRE VIEJO GALICIA
Data dipòsit 18/10/2019
Títol tesi

SOLVENT STABLE MICROCAPSULES FOR CONTROLLED RELEASE OF ACTIVES

Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a RAÚL RODRIGO GÓMEZ
Director/a RICARD GARCIA VALLS
Data dipòsit 11/11/2019
Títol tesi

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SESGOS COGNITIVOS PARA LA PSICOSIS (CBQP): RELACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA, INSIGHT Y NEUROCOGNICIÓN

Prog.Doctorat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Director/a JOSÉ ALFONSO GUTIÉRREZ ZOTES
Director/a XAVIER LABAD ARIAS
Data dipòsit 31/10/2019
Títol tesi

"QUI VIU A LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PER QUÈ? ANÀLISI DE L'ATRACCIÓ DE TREBALLADORS CREATIUS I DE BAIXA ESPECIALITZACIÓ EN LES DESTINACIONS DELS SISTEMA URBÀ CATALÀ"

Prog.Doctorat Turisme i Oci
Director/a FRANCESC JOSEP GONZÀLEZ REVERTÉ
Director/a SALVADOR ANTON CLAVÉ
Data dipòsit 20/10/2019

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat