Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF PRUSSIAN BLUE-TYPE CATALYSTS FOR ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS
Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a NURIA LOPEZ ALONSO
Director/a JOSÉ RAMÓN GALÁN MASCARÓS
Data dipòsit 27/11/2018
Títol tesi LA SALUD MÓVIL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
Prog.Doctorat Infermeria i salut
Director/a GEMMA FLORES MATEO
Director/a CARME FERRÉ GRAU
Data dipòsit 23/11/2018
Títol tesi

ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA CULTURAL EN INFERMERIA: VALIDACIÓ DE L’INSTRUMENT CULTURAL COMPETENCE ASSESSMENT

Prog.Doctorat Infermeria i salut
Director/a CARME FERRÉ GRAU
Director/a ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO
Data dipòsit 27/11/2018
Títol tesi

IDENTIFICATION BY VIRTUAL SCREENING OF PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B AND MATRIX METALLOPROTEINASE 13 INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF OBESITY AND OBESITY-ASSOCIATED DISORDERS

Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a SANTIAGO GARCIA VALLVE
Director/a GERARD PUJADAS ANGUIANO
Data dipòsit 27/11/2018
Títol tesi EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL SOBRE EL DESARROLLO ANTROPOMÉTRICO Y NEUROCONDUCTUAL DEL NIÑO
Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a MARIA VICTORIA ARIJA VAL
Director/a NÚRIA ARANDA PONS
Data dipòsit 27/11/2018
Títol tesi

PHYSICAL ACTIVITY, SEDENTARY BEHAVIORS, AND SLEEP AS DETERMINANTS OF CARDIOMETABOLIC AND MUSCULAR HEALTH IN MEDITERRANEAN ELDER ADULTS

Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a JORGE SALAS SALVADÓ
Data dipòsit 19/11/2018
Títol tesi EXHALED BREATH ANALYSIS FOR NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF TROPICAL DISEASES
Prog.Doctorat Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Director/a EDUARD LLOBET VALERO
Director/a SEPTIMIU RADU IONESCU
Data dipòsit 08/11/2018

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat