Universitat Rovira i Virgili

4. Admissió a tràmit del dipòsit

Un cop la comissió acadèmica aprovi el dipòsit de la tesi, l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) us enviarà, per correu electrònic, l'autorització del dipòsit de la tesi emès per la comissió acadèmica, el rebut de pagament pels drets d'examen i el contracte TDX.

Passos que s'han de seguir:

1. Pagar els drets d'examen de tesi doctoral

Mitjançant el rebut que enviarà l'Escola de Postgrau i Doctorat el doctorand o doctoranda pot pagar els drets d'examen de la tesi doctoral.

Cal tenir en compte que, fins que no s'hagi pagat aquesta taxa, l'Escola de Postgrau i Doctorat no podrà tramitar la sol·licitud de dipòsit cap al Comitè de Direcció de l'Escola (CDE), el qual haurà d'autoritzar en última instància, la defensa de la tesi.

2. Presentar a la secretaria de departament la tesi doctoral enquadernada

En el moment que el doctorand o doctoranda rebi la notificació d'autorització de la comissió acadèmica, ha de lliurar al departament la tesi definitiva enquadernada. El departament l'ha d'informar sobre quants exemplars ha de presentar (com a mínim un exemplar per al departament, un altre per a la URV i un altre per als membres del tribunal).

3. Presentar a la secretaria de gestió academica de campus el contracte TDX

Difusió de la tesi

Pel que fa a la difusió de la tesi, la Universitat participa en el projecte TDX (Tesis doctorals en xarxa), d'accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats públiques catalanes. És pretén difondre arreu del món, i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària catalana.

El contracte TDX que rebrà el doctorand o doctoranda, necessari per a la difusió de la tesi al projecte TDX (web TDX ) i l'haurà de presentar degudament signat a la secretaria de campus quan sol·liciti el títol de doctor o doctora.

D'altra banda, segons estableix el RD 99/2011, la Universitat també ha d'enviar un exemplar de la tesi, així com la informació necessària, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.